RoadPAC

RoadPAC - projektování silnic a dálnic

logo RoadPAC_nadstavba pro ZWCAD

RoadPAC je výkonný systém pro automatizované projektování silnic a dálnic.

RoadPAC umožňuje komplexní návrh silniční trasy, silničního tělesa, včetně výpočtu
kubatur zemních prací, konstrukčních vrstev vozovek a výpočtu vytyčovacích prvků.

Umožňuje vypracování projektové dokumenace všech stupňů dle platných norem a předpisů.

Vedle numerických výsledků je možné vytvářet:

 •  grafické přílohy typu osa
 •  podélný profil
 •  příčné řezy
 •  úplné situace
 •  perspektivy a hmotnice.

Grafické přílohy lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí (ZWCAD, AutoCAD, BricsCAD)

RoadPAC - nadstavba pro ZWCAD

Program umožňuje přímý export grafických příloh do formátu DXF.

Nejdůležitějších vlastnosti:

 • Snadná volba činností systému (programem RoadPAC.net).
 • Dialogové zadávání a oprava vstupních dat (programem RoadPAC.net)
 • Rychlé vytváření variantních řešení. Interaktivita tam, kde je to účelné.
 • Grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače s krátkou dobou odezvy (programem RoadPAC.net).
 • Nezávislost grafických příloh na hardwaru (RoadPAC - PLOTFILE).
 • Napojení na kapacitní digitální model terénu DTM, který je integrován do systému.
 • Transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD s možností dalšího zpracování částí systému RoadCAD.
 • Doplňování systému dalšími programy.

 

RoadPAC - geologie - nadstavba pro ZWCADRoadPAC - nadstavba pro ZWCAD

Systém RoadPAC obsahuje vedle silničních programů další podpůrné programy, které vytvářejí uživatelské pohodlí při práci s počítačem. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat silniční trasy s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady. Galerie RoadPAC zde

www.roadpac.cz

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info