Dotace na vzdělání POVEZ III.

Přidáno: 12. 7. 2018 15:49:17 Počet shlédnutí: 1257

12 Červenec 2018

POVEZ III.

povez

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) III.

Opět i pro zaměstnance, kteří již POVEZ využili!!!

Upozorňujeme, že od 18. 6. 2018 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

_________________________________________________________________________

Nejdůležitější změny:

  • Zrušeno omezení počtu podaných žádostí na jednoho žadatele.
  • Rozšíření možnosti zapojení osob již v projektu podpořených v rozsahu nad 40 hodin - lze zapojit již podpořené osoby, jejich zapojení je však na posouzení příslušného pracoviště ÚP.
  • Zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a upraven požadavek k realizaci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

DOTAZNÍKY PODPOŘENÝCH OSOB

Každý účastník projektu má povinnost vyplnit dotazník podpořené osoby č. 1 (stav zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu) a dotazník podpořené osoby č. 2 (stav zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu).
Dotazníky k vyplnění jsou dostupné ZDE.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Příjem žádostí

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Kontakty na jednotlivé pracovníky projektu POVEZ II naleznete zde.

Příklady projektů, které můžete realizovat s námi:
Školení software ZWCAD
Školení software ZW3D
Modelování pomocí 3D CAD programu ZW3D ...

Tuto dotaci vypisuje Ministerstvo práce a sociálníc věcí. Podrobné informace včetně formulářů najdete zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/celorep/povez-ii

 

Potřebujete pomoc s vyřízením dotace? Klikněte zde!

 

Uživatelé ZCAD/ZW3D,kteří v minulých letech čerpali z dotací na školení CAD/CAM:

kaspo sky tubes holek press

 

 

Přihlášení

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.. Vice info