CAD Profi - 1 roční licence - modul HVAC & Piping

CAD Profi - 1 roční licence - modul HVAC & Piping

SKLADEM NOVINKA

CAD Profi - 1 roční licence - modul HVAC & Piping (TZB + potrubí)

7590 Kč

9183,90 Kč s DPH

9183,90 Kč s DPH / lic

Výrobce: CADprofi

CAD Profi - 1 roční licence - modul HVAC & Piping (TZB + potrubí)

Tato licence je funkční pouze jeden rok.

 

Tento modul nadstavby je určen pro návrh a projektování profesí TZB (vytápění, ventilace, vzduchotechnika a zdravotechnika)

Přehled základních vlastností TZB modulu HVAC nadstavby CP-System:

  • Návrh všech typů instalací

klimatizace, požární ventilace, voda/kanalizace, chladící zařízení, plynové armatury, a všechny technologické zařízení v průmyslu a stavebnictví + příslušné sady symbolů.
...můžete si vytvořit jakýkoliv druh potrubí dle potřeby.

  • Kompletní knihovna norem objektů a symbolů TZB (DIN, EN, ISO).

Umožňuje vytvářet aj uživatelské objekty a importovat objekty z jiných zdrojů.
Kreslení isometrických pohledů s možností vložit symboly v různých pohledech.
Automatická transformace všech symbolů (včetně uživatelských) do isometrického pohledu.
Je umožněno vytvářet pravoúhlou isometrii a dimetrii v jakémkoliv úhlu.
Při vkládání symbolů do axonometrických výkresů, CP-system automaticky upraví úhel sklonu symbolů v závislosti na úhlu zadaném v nastaveních systému.
Nejčastěji jsou používané uhly 30° pro isometriu a 45° pro šikmou dimetrii.
Ve zvláštních situacích je možné určit i jiný úhel v rozsahu 5° až 85°.

  • Symboly pro vytváření regulačních schém (senzorů, regulátorů ...atd)

Speciální symboly pro popis výkresů.
V nadstavbě CP-System existuje celá řada symbolů označení. Některé z nich jsou automaticky vyplněny při popisu vybraných objektů. (křížení větracích kanálů, typ vodiče, velikost ventilu, velikost potrubí)
Návrh zařízení s automatickým vložením vhodného příslušenství.
Knihovna typových schém instalací.
Otáčení a odstraňování symbolů ve vedení
Automatické vkládání symbolů do vedení.
K dispozici jsou funkce pro vkládání více symbolů do vedení současně.
Výběr symbolů může být pomocí dialogového panelu, vyhledáním dříve vložených symbolů, výběrem na výkrese, ...

Můžete vkládat symboly do více vedení, a také je k dispozici možnost určit polohu umístění symbolu ve vztahu k jiným objektům výkresu.
Automatické připájení potrubí a vzduchovodů.
Automatické vkládání kolena, T-dílů, reduktorů atd.
Rozšířená sada objektů založená na normách a katalogech renomovaných výrobců.
Množství 3D objektů je k dispozici v knihovně výrobců

  • Instalační rozvody vody a kanalizace

K dispozici je několik předdefinovaných typů rozvodů. Každý z nich má definované barvy, typ a tloušťku pro tisk. Tyto parametry odpovídají doporučení normy a rozvody se automaticky ukládají do příslušných hladin.
Rozvody i schémy zapojení mohou být ve výkrese popsané automaticky. Nové typy rozvodů je možné přidávat jednoduchým způsobem. Také můžete kopírovat existující rozvody, a následně je použít, a měnit jejich parametry.
Jediněčnou vlastnosťí nadstavby je připájení potrubí potrubí s automatickým vložením kolen, T-kusů, redukcí, atd.

  • Systém číslování a popisu objektu, s uvedením všech technických údajů.

Automatické vytváření legend a popisů
Automatické vytváření specifikací s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTMT, RTF atd.

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

Přihlášení

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.. Vice info